Croeso i Ysgol Yr Hendre

Carwn estyn croeso cynnes i wefan Ysgol Yr Hendre, cartref i dros 400 o ddisgyblion, oll yn blant arbennig iawn.  Mae Ysgol Yr Hendre yn rhoi anghenion y plant uwchlaw popeth arall ac rydym oll wedi ymrwymo'n llwyr i ddarparu'r addysg orau bosibl i'n holl blant.

"Addysgu a Dysgu Gyda'n Gilydd"

Ein nod yn yr ysgol yw darparu addysg a phrofiadau o’r ansawdd uchaf i ysbrydoli pob plentyn i lwyddo beth bynnag eu gallu, cefndir a’u natur. Trwy gynnig safon uchel o addysg, profiadau cyfoethog oddi fewn a thu allan i’r dosbarth mewn awyrgylch sy’n hapus, diogel a gofalgar byddwn yn sicrhau bod ein disgyblion yn datblygu’r sgiliau i fod yn aelodau gwerthfawr o’u cymdeithas ac yn datblygu i’w potensial yn llawn.

Newyddion Diweddaraf

Facebook

Twitter

Instagram