Clwb Brecwast

Clwb Brecwast

Rhaid talu £1 y plentyn am yr elfen gofal plant cyn y clwb brecwast. Rhaid talu £1 am eich plentyn cyntaf ac ail blentyn. Mae disgownt ar gyfer teuluoedd o 3 neu fwy o blant cynradd sy’n defnyddio’r clwb gofal cyn-ysgol.

£2 y dydd yw'r mwyafrif bydd rhiant yn ei dalu. 

Rhaid archebu lle yn y clwb trwy eich cyfrif Cyngor Gwynedd ar-lein.

Cliciwch yma i dalu am  Clwb Brecwast