Pwy di Pwy

Staff Yr Ysgol   2021 – 2022

Pennaeth:  Mr Kyle Jones

Dirprwy Bennaeth:  Mr Aron Jones

Cydlynydd ADY:  Miss Angharad Evans

Staff Y Cyfnod Sylfaen

Meithrin

 3-4 oed

Mrs Cet Jones

Derbyn

 4-5 oed

Miss Swyn Llywelyn

Miss Siwan Bryn

Blwyddyn 1

 5-6 oed

Miss Lisa Thomas

Mrs Jacqueline Wyn

Blwyddyn 2

 6-7 oed

Miss Lowri Jones

Mrs Helen Evans

 

Staff Cyfnod Allweddol 2

Blwyddyn 3

 7-8 oed

Miss Llio Thomas,

Miss Claire Jones

Blwyddyn 4

 8-9 oed

Mr Llyr Holland,

Mrs Glenda Jamieson

Blwyddyn 5

 9-10 oed

Miss Mandy Griffiths,

Miss Eiri Jones

Blwyddyn 6

 10-11 oed

Mr Meirion LLywelyn,

Miss Mared Williams (Mrs Lowri Hughes)

Cymorthyddion Grwpiau Magwraeth, Cyfnod Sylfaen a Chymorthyddion Addysg Arbennig:

Miss Simone Campbell

Mrs Carol Craig

Mrs Fiona Dymore

Mrs Lorraine Roberts

Miss Julie Edwards

Mrs Yvonne Gosset

Mrs Anwen Huws-Williams

Mrs Haf Jones

Miss Mel Jones

Mrs Sioned Jones

Miss Tania Jones

Mrs Sajida Khan

Mrs Helen Lewis

Mrs Delyth Mitchell

Mrs Stacey Morgan

Mrs Sheryl Osuawgu

Miss Lisa Owen

Mrs Rhiannon Owen

Miss Claire Parry

Mrs Sharon Parry

Miss Eleri Roberts

Mr Elis Roberts

Miss Libby Strain-Thomas

Miss Tina Taylor

Miss Elizabeth Williams

Mrs Heather Williams

Staff Ategol:

Ysgrifenyddes: 

Mrs Lindy Steele

 

Gofalwr:                             

Mr Gavin Pritchard

 

Goruchwylwyr Cinio:     

Mrs Anne Roberts

 

Cogyddes:

Mrs Wendy Hunt 

 

Glanhawraig a Gofal:    

 Mrs Anne Roberts