Llywodraethwyr

Llywodraethwyr yr Ysgol:

Cadeirydd:

Cyng. Roy Owen

 

Is-gadeirydd:    

Cyng. Jason Parry

 

Cynrychiolydd Rhieni:

Mrs Mari Llwyd

Mr Euros Wyn

Mrs Zowie Hawyes

Mrs Ceri Jarvis

Dr Hayley Roberts           

Cynrychiolydd A.A.Ll.

Cyng. Roy Owen

Cyng. Jason Parry

Cyng. Cai Larsen

Mr Gwyndaf Jones

Aelodau Cymunedol:

Mr Aaron Evans

Mrs Sharon Roberts

Mrs Iona Owen Jones

Mrs Elen Roberts

Cynrychiolydd y Cyngor Tref:

Cyng. Richard Thomas

Cynrychiolydd Staff Ategol:

Miss Eleri Roberts

Cynrychiolydd Athrawon:

Miss Lowri Jones

Mr Meirion Llywelyn

Pennaeth:

Mr Kyle Jones

Clerc:    

Mrs Lindy Steele

Adroddiad Blynyddol Corff Llywodraethu i Rieni (Blwyddyn Academaidd 2019-20)