Talu ar Lein

Clwb Brecwast

Rhaid talu £1 y plentyn am yr elfen gofal plant cyn y clwb brecwast. Rhaid talu £1 am eich plentyn cyntaf ac ail blentyn. Mae disgownt ar gyfer teuluoedd o 3 neu fwy o blant cynradd sy’n defnyddio’r clwb gofal cyn-ysgol.

£2 y dydd yw'r mwyafrif bydd rhiant yn ei dalu. 

Cliciwch yma i dalu am Clwb Brecwast

Cinio ysgol

Ysgolion cynradd: 2 gwrs - £2.50 y dydd.

Cliciwch yma i dalu am Cinio Ysgol