Dyddiadau Tymor / Gwyliau

TYMOR:

Hydref 2023: 1 Medi 2023 - 22 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024: 8 Ionawr 2024 - 22 Mawrth 2024

Hâf 2024: 8 Ebrill 2024 - 19 Gorffennaf 2024

 

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun, 4 Medi 2023.

 

GWYLIAU:

Hanner-Tymor 30 Hydref 2023 - 3 Tachwedd 2023 

Gwyliau’r Nadolig 25 Rhagfyr 2023 - 5 Ionawr 2024

Hanner-Tymor 12 Chwefror 2024 - 16 Chwefror 2024

Gwyliau’r Pasg 25 Mawrth 2024 - 5 Ebrill 2024

Calan Mai 6 Mai 2024 

Hanner-Tymor 27 Mai 2024 – 31 Mai 2024 

Gwyliau'r Haf 22 Gorffenaf – 30 Awst 2024 

 

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener, 19 Gorffennaf 2024.